Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan ikamet adres kayıtları,vatandaşlarımız tarafından kontrol edilebilmesi ve olası aksaklıkların bildirilmesi amacıyla http://www.tuik.gov.tr/ adresinden sorgulanabilmektedir.